user_mobilelogo

‘ne Zónnige zòtterdig die dur spesiejale mómènte de VASTELAOVEND nòg wa èkstraas liet straole!

Kieveloeëters en Kieveloeëterinne, goe um te zie dè t’r óp zòtterdigmèèrege um hallef 10 ‘ne groeëte groep (awd) Kieveloeëters klaor stónge um de krant  te gòn verkoeëpe. ‘ne Krant die vól sté mi ludieke stukskes en fotoos en natuurlek mi advertensies van óndernemers die de Kieveloeët ’n wèèrem hart toedrage. Alwér de 68e ediesie! Dank èn de krante kómmissie vur ’t samestélle van de krant en natuurlek DANK èn diegene die de krant gekaocht hébbe. Moochte ge nòg ‘ne krant wille, ze zin nòg te koeëp béj Coolen-Pluijm, van den Beuken uw slager en Pluijm Relaxstoelen. De moejte wért um d’r ’s goe vur gòn te zitte en alle sjòn verhale te lééze.

Tussendur nòg èfkes nò Venlo, ’t riek van Jocus geweest um de “Prinse fótó” te make. Mi mieër dan vértig prinse stòn wéj óppe fótó. ‘ne Hoeëp, mèr ónzèttend sjòn um die allemòl same te zie. Vur de vastelaovend kumptjie in de gezit te stao.

Zòtterdigmiddig stóng ’t EFFE BAL óp ’t prógramma. ’n Aktievietéjt die al mieër dan 20 jaor dur de aktievietéjte kómissie van RKMSV geòrganniezeerd wért. Versjillende E-tjes en F-jes zate in spanning te waachte. Wie wért vur èfkes ‘ne EFFE prins of prinses? ’t Woor ‘ne prins en wa vur énne: Prins Joep I (Joep Bots) Ik héb genóte umdè ik zag hoe Prins Joep I zò èn ’t geniete waar. En nie allieën prins Joep I, mèr ók de hél famielie Bots die d’r béj ware zag ik straole. ‘ne Bezundere middig die dur de Kieveloeët nòg èfkes spesiejaler woor gemakt dur prins Joep I mi zin femielie en min pap en mam ’n bezunder mómèntje te gunne! RKMSV ók géllie bedankt vur dizze fantastiese middig.

Hoe sjòn en spesjaal is ’t um mènse te zien geniete as t’r same vastelaovend gevierd wért!

VASTELAOVEND SAAME, DÒR DRÈÈJT ’T UM
Prins Luc I