user_mobilelogo

Graashook, dor kumt ze vanaf. Ik heb ut euvver ut sjoeënste maedje van de Graashook. Was ik die toch vergééte te zegge op minne leeste spietsj, dé der ok un dörske utj de Grashoek bij de familie meegedoa ha mi de optocht, stom van mij zeg! Mer ik ha beloofd um ut goe te maake. Zoeë goe zat Eefje?

Jao Kieveloeëters en Kieveloeëterinne, minne leeste spietsj, die heb ik afgeloeëwpe zotterdig gehad, op ut Prinsenbal, mer dorveur ha ik nog un persoonlik samenzin bij D'n Dokter, wor ik iederieën nog efkes koos bedanke die ut afgeloeëpe vastelaovesseizoen deegt bij mij hebbe gesto. Tuurlik was dor de familie, de Kieveloeët mi al de vraolie, hofkepéél Goe Gehusseld, Bubsers, Fluiters, Prins Gijs en vorstin Elles van de Kéjsjeut, Prins Emiel I (2006) van de Kwakkert ut Heytse en veul Méélse die ik in min prinsejaor heb maage ondersjééje. Ut was vur mij hél sjon um de hélle "film" nog us veurbij te laote go. Un sjon moment was ok toen ik en vurrig jaor terug moos dinke, toen stong Prins Wout I dor zin verhaal te doe, toen ie op un gegééve moment begoos euver de nei-je Prins, en zee: mesjien sté tjie hier wal binne! Hij ha geliek. Ik stong binne, tusse de andere muzikante van Goe Gehusseld allieën mer beezig zin um nie op te valle. Ik heb di jaor zin weurd herhaald en ok gezi mesjien sté de nei-je Prins ok vandaag al hierbinne, en jaowel , ok ik ha geliek!

Veul van de Kieveloeëters en Kieveloeëterinne die un ondersjééjing hebbe gekrigge, die waare der ok , zoas ik net al zee. Mer der stonge der nog 3 bij die der nog genne han, en die heb ik dan ok nog mi hél veul plezier nog maage ondersjééje as ridder in de orde van Kieveloeët. Uurst heb ik minne kammeraot John no veurre geroeëpe , un sjon verhaaltje der bij vertééld wa wij vruuger us hebbe meegemakt, en um dorno de ondersjééjing eumgehange. En toen waare ze én de beurt, twieë van de vier zusjes van Silvie, onze 'nannies' (dé is engels vur oppas), mer ik moet eigeluk zegge 'SUPER-NANNIES'. Ik heb, toen ze kwaame vraoge of ik Prins wo wéére mee gezi: die 2, die kriege zééker un ondersjééjing van mij, en ze hebbe der ut langste op moete waagte, mer ik wit zééker dé di ut juuste moment was. Nel en Hanny, gellie hebbe ut dik en dubbel verdiend!

Nou hebbe we de hogtepunte wal gehad daagt ik.....mis gedaagt. Ik woor nog verrast, en nie énne kieër!. Uurst kwaam minne kammeraot John, en ome Jan no vurre. Ome Jan die was al baang, as ik daalik de prinssesteek moos afgééve , dé ik unne kaawe kop zo kriege, dus hij ha unne sjone hoed vur mij meegenome, of eigeluk moet ik zegge 2. Enne vur de winter en enne vur de zommer. Zo zie ge wal, der wert goe vur mij gezeurigd. En John die ha unne spiegel vur mij gemakt, mi dorin ut Kievelmenneke en "prins Fred II 2006" gegraveerd, mi verlichting. Prachtig. Ut sté al op un hél sjon plékske bij ons op de kaast.Ik daagt nou hebbe we ut wal gehad, moos ik efkes no de toffel wor die van"de bubs" stonge mij melde. Woore Silvie en ik utjgenöddigd um mi hun mee te go no de LVK finale van di jaor, geweldig!.

Zééker weete dé ut wer net zonne aovend wert as vurrig jaor! En toen kwaam der nog unne klapper! Spreekstalméster Ruud van Goe-Gehusseld nam de microfoon, en begon te vertelle wa un geweldig seizoen ut wal nie was geweest, en um mij dor vur te bedanke hebbe ze mij ondersjééje as ERE-LID van goe-gehusseld.Man, wa ben ik dor gröts op! Ik sto nie gaow mi de mond vol taand, mer toen wees ik nie wa ik moos zegge, zo verieërd was ik.

En hoe kenne ge better zon emotioneele momente afslutje as mi 'ons nummerke' "prins van ophaove" van Henk Hover. Dor ha min prinsesje Silvie vur gezeuregd......kippevel!

Zo ziege wal dé ok dizze aovend wer vol verassinge zaat, en vur dé ik ut wees moose we wer vertrekke no ut Oranje Hotel, wor al veul volluk zaat te waagte op wa nog allemol komme ging. De 11e C.D. van de Kieveloeët die heb ik nog euvverhandigd én de derecteur van de Rabobank Dhr. van Teefelen, en dorno was ut vur mij titj um , no unne poëtische énkondiging van Vorst Peter, min allerlééste woordje as Prins te doe en alle vastelaovesvierders die dor énweezig waare te bedanke, vur un onvergéételuk jaor. Wéérem weurd van de veurzitter van de Kieveloeët, Frits Berben ,hebbe nie verhinderd dé ik minne scepter én um moos afgééve, en onder muzikaale begeleiding van Goe Gehusseld woor ik verder ontdo van min prinsepak dur min naaste kompaane Vorst Peter en Adjudant Henk.

En dan sto ge dor in ouw hemd, leeg haand, niks oppe kop. Mer ik ging mij al wer un stuk better vuule toen ik dor de 3 kunninge én zag komme, die mij van die haggeluke situatie kwaame verlosse. En nou zit ik der bij, as groentje bij de aaw prinse, zo zie ge wal, alles hi zin veurdélle.

En toen kwaam netuurlik ut moment wor dé iederieën vor gekomme was: wie wert de nei-je Prins? En zo as gellie ut allemol het kenne zie is der unne waardige opvolger vur mij teveursjeen gekomme: Prins Peter III (Peter Verstappen). En hoe hij dizze dag hi belééfd, zal ie zééluf wal gon vertelle, want ik dink dé ok Prins Peter III wal un dagboek ge bijhaawe.

Kieveloeëters en Kieveloeëterinne, min sjilderij is klaor, zoas Vorst Peter dé zo sjon énkondigde, den toertocht is vurbij, mer ik blief zwééve...vur aaltitj!

Prins Fred II

 

MI MIN TROOM VEURÓP

MÉÉL ÓP ZINNE KÓP