user_mobilelogo

Zo, Kieveloeëters en Kieveloeëterinnekes, dé was nog us unne metamorfose, vurige week op ut prinsebal. Zo sto ge nog tusse ouw muziekvriende van Goe Gehusseld, efkes latter stong ik op ut podium mi un sjon prinsepak én. Ik heb der nou al un week van kanne geniete, mer ik moet der nog wal un bietje èn wenne um prins te zin, kumt wal goe.

't Zal ollie wal al opgevalle zin dé ik min dagboek in ut Mééls sjrief, ik ving dé hendiger, is mesjien vur sommige wa moeiliker lééze, mèr ge moet mèr dinke dè de karnavalskrant ok in ut Mééls is, kanne ge hier alvast wa oefene, mij der wal nie mee op énsprèèke as der sjrief-foute in zitte, want dé zal hendig, as ut mer léésbaar is dan ving ik ut goe. En als er mensen zijn van buiten Meijel, wil ik best wel een keer in het Ollands schrijven hoor.

Kreju, ik heb der zin in, dè zal ik ollie zegge, in ut vastelaoves-seizoen bedoel ik dan, zeeker in di jubileum jaor. Dizze uurste week heb ik al veul sjon dinge mee gemakt, ut prinsebal was al un knalgoei fést en dorno al die bloeme, karte, e-mails en felicitaties op de staot en in de winkels, ik vuul me net unne .....euuuu ja...Prins.

Geester (vrijdig de 13e) ben ik in Remunj geweest wor onze Méélse buutte-reedner (is dé Mééls?), Koen Verstappen unne geweldige drei-jde plats wees binne te haale op ut Limburgse buutte-kampioensjap. Bij dizze wil ik Koen dan ok nog van harte feliciteere mi di succes.

Vanaovend gon we der wer teegen én in Echel bij ut liedjesfestival van P&M, wor de jonges van Óngerakkessen Doorst (ik hoop dé ik ut goe heb gesjrivve) zich wer van hun beeste kant loote zie, manne succes!!

ZO, de kop is der af, der komme nog hél veul sjon dinge, en ik hoop dé ik euveral veul vastelaovesvierders mag teege komme, want der is toch niks sjonners as de carnaval en alles wa der mi te maake hi.

Doe mee, heb lol en plezier in ut geen wa ge doet of makt, dan kumt alles goe, zeeker weete.

Prins Fred II

De 2e tusse-stop van onze toertocht was ok wer un geweldig succes beeste Kieveloeëters en Kieveloeëterinnekes. Vur diegeene die nie weete wor ut euver gé, we zin in Echel geweest no ut liedjesfestival van P&M. Mi 3 busse vol Méélse supporters richting Echel, dor éngekomme moos ik mee de geimproviseerde studio in en dor heb ik mer mee 2 dinge rèègt gezit, ten uurste dé ik nie Fred den uurste ben, mer d'n twedde, en ten twedde moos ik én al die Heljese utlegge hoe ge Óngerakesen Doorst moos utjsprééke.

Doorst kriege der van as ge live op de radio allerhande vraoge moet beantwoorde, dus mer snel no de rest van de Méélse oranje invasie in de groeéte fésthal wor ut allemol te doe was,en dor was ut al unne gezellige boel. Ik heb hier en dor wa ston te zanikke mi ander prinse, en veural mi die van Panningen, bleek dé tjie laang gelei-je bij Silvie op de sjool hi gezééte, Lekker pilske derbij, fototje gemakt ge wit wal hoe dé ge.

En dor inéns: kom jonges, no vurre, daalik komme die van ongerakkesen-doorst.En dor mi un dikke 150 Méélse no vurre, allemol zo'n bordje in de haand, en ut veurdél van Prins zin kumt dan ok goe van pas, ik mog hellemol veuraan sto.

En toen ging ut los, de ski-sjool ut volle borst meezinge mi al die énhang van ongerakkesen-doorst veur aan, wa un feest!, kom zee Twan de Bruin, op minne nek...... Ik zee nog zalle ge dé wal doe?..... jao kom op, dus ik bij Twan oppe nek, en mer meebléére... geweldig! Twan ik vong ut harstikke sjon, mer volges mij benne ge wal 5 cm. kleinjer geworre!

We hebbe nog laang durgefést, en ut sjonste vong ik natuurlijk ut optreeje van onze jonges, en um mi al die andere Prinse en Prinsesse op ut podium saame mi Ben Verdellen ut ons daak te go. Vur de meeste Prinse was ut de lèèste kier dè ze op pad ginge as Prins, mer vur mij as kersverse Prins saame mi die van de Graashook, was ut ieén van de uurste kieër, en ik heb um flink loote go, dè kan ik ollie vertelle.

Trug in Méél hebbe we nog wa dur gefést bij De Zwaan, aaltitj gezellig dor.

Ik brauw der un eind én vur dizze kieër, mèèrege gon we wer op pad, onze volgende tusse-stop, en dizze kieër stoppe we in Venlo. Wa we dor presies gon doe, dé blieft nog un verassing, mer ut wert iets unieks, dè zal ik ollie vast verklappe, waagt mer af.

Tot wer us!

Prins Fred II

Frans Croonenberg, Beppie Kraft, De Kammeraödjes, Ummer D'r Neaver, Kartoesj, Big Benny, Thei & Marij, Angelina (die van "en dan gaon de lämkes aon"), Limbo Express, Gaston Jacobs, W-Dreej, allemol waare ze dor, afgeloeëpe zotterdig in Venlo en ze won allemol mi mij op de foto.............no ik dè ha gevroagt!

"Laeve in de Brouwerie" in ut stedje wor no min meening ut eepies-centrum van de vastelaovend li : Venlo, en wij mi un select gezelsjap utj Méél moogte der bij zin, dus die kans liete we nie én ons vurbij go.

Nou huur ik ollie dinke, wor gé ut uver? Nou al die artieste die ik net genumt heb die trooje dor op, in Grand Cafe de Maagdenberg in Venlo, der woore T.V opnaames van gemakt, en ok de Prinse die dor énweezig waare moogte wa zegge vur de camera, ik dus ok. Was ik van plan um un hél verhaal af te stééke vur die camera, mer dé was nie de bedoeling, alieën minne naam, welk dörpke of stad, en minne spreuk, vérrig!

Kumt dé nou ok nog op de televisie? jazeeker, vanaf 10 fibberwarrie op TV Limburg, en mesjien kom ik ok nog wal un paar kerre vurbij mi minne kop veuróp!! Umdé we mer mi un paar man (en vraolie) der hin kooste, was de hof-fotograaf René der nie bij dus die hi ok gén foto's kanne maake vur op de Kieveloeëte site, mer wij zin nie vur 1 gaat te vange, dus ik ha zéélef min eige knip-toestelleke mee genomme, en Mark v. R. hi der de helle middig mi op los geknipt, en Mark is nie allieën van de Kieveloeët, mer ok van zin dörske, en van Hangtafel.nl, dus as der iemes is die dinkt dé ik alles utj minne duum én ut zuuge ben, die moet mer us op www.hangtafel.nl kieke, dor ston alle foto"s op.

Ut was wer unne sjonne tusse-stop op onze toer-tocht, nog efkes unne kleinje after-party gehaawe bij Andrea en Toon in 't café, dikke friet spesiaal en wa frikkandelle no binne gewérekt bij Lene en MaLio, en dorno no husj.

Ik go me veurbereide op ieën van de sjonste happenings op weg no de vastelaovend , de bonte-aovende en bonte middig. Énkommend wiekend is ut zo witj, en we gon allemol utj ons daak, afgesprooke?

Ik zie ollie in den Binger

Prins Fred II

 

SAAME FÉSTE WE LEKKER DUR

IEDERIEÉN IS VAN DE PARTÉÉJ

HOSSE EN SPRINGE WE GON D'R VUR

ALLEMAN IN 'N LANGE RÉÉJ

(Vals Alarm 2006)

Groeëte bras.... ik heb ut euver de bonte aovende en bonte middig.... nie dé der niks én is geweest, inteegendél, ut was SUPER !!! Wurrum dan bras?... nou vur diegene die der geweest zin, die weete wal wa ik bedoel, en vur diegene die der nie geweest zin, bras dé kwaam regelmaatig trug in ut stuk wa de Érpelemeendjes op de bonte aovend hebbe lote zie, en ik zal ollie vertelle: ut was genne bras!

De helle bonte aovend en middig was geweldig, zang, dans, cabaret, sjééle waazel, alle ingedriénte vur unne geslaagde bonte aovend waare énweezig en ik dink dé iederieën die der geweest is zich hel goe hi geammuzeerd, ik in ieders geval wal, dè zal ik ollie zegge.

Éngenaam verrast was ik de vrijdig-aovend, toen de Érpelemeendjes vroege of ik bij hun veur op ut podium wo komme sto, ik dink wa gé der nouw gebeure?... han ze un liedje speciaal vur mij gemakt, ( JAO DÉ IS FRED ) en dé woor dor vur unne volle zaal ten gehuure gebroogt. Dan gé der iets dur ouw hin...onbesjriefelik zó sjon!

Ik heb diezelfde aovend nog unne cd meegekrigge wor dé liedje op sté en ut liedje wa ze euver Méél hebbe gesjrivve, kon ik un bietje oefene want de zotterdig en zondig-middig woor dé natuurlik ok wer gezonge, en vol trots heb ik meegezonge.

Wa hi nou ut meeste indruk op mij gemakt di weekend... nou eigelik de helle bonte aovend, mer as ik der dan toch un paar dinge utj mag pikke:

- 't talent wa der in Méél rondlupt en ut op de bonte aovend lut zie, duo mona, de Érpelemeendjes, Méélse zang en dans, doe ut mer us...go der mer sto vur unne volle zaal...klasse!

- 't Liedje wa vur mij is gesjrivve

- zondigmiddig toen Beppie kraft en ut zinge was en ik bij Pé Daniëls op de nek zaat en dur de zaal veurop in de polonaise ging, tusse de generatie(s) die de vastelaovend hebbe gemakt zoas we die nou in Méél kenne.

Ik heb der van genoote, al die drei daag, no afloeëp nog lekker no-zannikke mi jan en alleman, zeeker de zondig middig , nou ja middig, ut was al aovend toen Silvie en ik no husj ginge , nog wa ge-eete , un ruundje mi de hond geloeëpe,de toekomst (onze Tom en Bas) unne kus gegevve, die laage al lekker te slaope, en toen no bed.....koos ik de slaop ni vatte wan ut hel weekend kwaam nog unne kieër vurbij, mer ben utj-eindelik toch in slaop gevalle.. mi unne dikke smile op ut gezeegt, dé wit ik zeeker.

Goed Kieveloeëters en Kieveloeëterinne, van de generatie die de carnaval in Méél groeët hebbe gebroogt gon we no de toekomstige generatie... de Wichter.

Zondig is ut zo witj, de Kééj-Knappe-Kwéék-middig. Liefst 25 groepe doen der mee, dus dé zit wal goe de kommende jorre mi de carnaval in Méél, ik ben der ok wer bij, en ut wert volle bak mi al die talentjes die op gon tree-je en de papa"s en mama's, opa's, oma's, tante's, oom's , en de rest van de familie's, die moete komme kieke.

Tot zondig

Prins Fred II

 

OPA MAKTE UT HEL BONT, ONS OMA SJUDDE MI UR KONT

ZE GINGE SAAME EN DE ZWIER, MAKTE DOR HEL WAH VERTIER

JAO, UT GING DOR FLINK TE KIER!

( "De kieveloeëte polka, Énne pot druuëg 1997-1998" )

Kreju, wa gé un week toch snel vurbij, ut ieën is nog nie geweest, sté ut volgende alwer vur de deur. Mer ik heb wal lekker al un paar daag kenne no-geniete van unne kééj-goe-geslaagde-kééj-knappe-kwéék-middig.

Ut is mij wal duidelik geworre dé der veul talent in Mèèl rondlöpt,ok bij de jeugd, ik was alieën baang dé ik der in de toekomst nie mer veul van zo zie. Wurrum nie? Nou, ik stong in de zaal wa te buurte, woor ik in enne kieër no boove op de bühne geroepe, stonge me dor 2 kannibaale vérrig mi de kookpot in ut midde en 3 kerre rooje wie der in moos.... presies, ikke, Prins Fred II. Gelukkig vur mij ginge die 2 kan-ni-baale zinge, in plats van mij op te peuzele, mer goe anders ha Méél genne Prins mer gehad mi de vastelaovend, mer ik vong ut wal kééj sjon!

Hierbij wil ik ok nog alle prisj-winnaars hartelik proficiat wense, en as der iemes is die presies wil weete wie dé zin, kan ut in ut Mèèls krentje van dizze wéék lèèze, of op de site van de Kieveloeét kieke, dor ston ze allemol op. Ik hoop dé iederieén die op de kwéék-middig is geweest zich goe hi geamuzeerd, ik wal en onze Tom ok, die hi der wa rond-gebasjoerd dur de zaal, en onze Bas hi zin klieën uugskes ok goe de koost gegévve. Mesjien ston ze der euver un paar jaor ok wal op ut podium te zinge....ooooo, wa zal ik dan gröts zin!, foto-toestel mee, videocamera mee, en teege de aovend lekker éngesjoote no husj...ik zie ut al hellemol veur me!

Kieveloeëters en kieveloeëterinne, ut gé echt snel, we zin al euver de helft van onze toertocht hin, nog zon 2 wééke en de vastelaovend barst los. Hé gellie ut al gehuurt, énkommende vrijdig (10 fibberwarrie) komme de Brummerkes op L1 Live op de radio erges tusse kwart euver 1 en 4 urre, mi ur nummer 'Vastelaovesliefde' utj 2003, dus allemol de radio én, en as de Brummerkes der op komme, dé ding op 10, alles laote valle en keihard meebléére:

AS IK OW ZIE LEKKER DING IN DE MAONESJINJ, WIL IK MI OW D'N HÉLLEN DAG EN D'N AOVEND IN.....ENZ.....doe hé.....dan zie ik ollie allemol zotterdig bij dé dokter op ut mombakkesbal, alhoewel ik al van versjillende heb gehuurd dé ze net di jaor nie koose komme (?!) ben ik der zeeker van dé ut wer unne sjonne aovend wert, en as der nog mense zin die twiefele of ze wal zalle go, heb ik enne tip: gekke klier én doe, pruuk op, mombakkes vur de snoet en KOMME....DOE!

Ik go butje ut mombakkesbal ok nog wa ander dinge doe, mer de go ik nog nie veraoje wa dé is, dé lééze gellie wal in min volgende sjrieve,

Mazzel

Prins Fred II

 

DE VORST VAN VASTENAOVEND BELDE FREDJE OP

IK HEB VUR OU UN VROAG LOEP GIJ AS PRINS VEUROP

FRED BEDAAGT ZICH GEN MOMENT EN LIET UN TROAN

HIJ ZAG ZICHZELF AS PRINS AL STOA

EN MI DE SEPTER IN DE HAND

RIEP FREDJE EN DE KANT

(Pretkwartet mi "Fredje", kééj-knappe-kwéékmiddig, 2006)