Activiteiten agenda

Opening Vastelaovend
maandag 11 november
Prinsebal
zaterdag 16 november

Spotify lijst

Vastelaovesvierder 2024

16 feb 2024 Nieuws

Op het Kieveloeëte Treffe is Mark Brummans uitgeroepen tot vastelaovesvierder van Meijel 2024     De vastelaovesvierder van 2024 is iemmes...

Uitslag optocht 2024

12 feb 2024 Nieuws

Rond de klok van 13.30uur konden de eerste deelnemers van start gaan vanaf de nieuwe startlocatie. Dit jaar konden we tijdens de bonte stoet genieten van ruim...

Alleruurst wil ik iederieën un zalig nejjaor wenssen.

Ja, hier ben ik dan wér us, en ga ik us terugkieke op afgeloëpe jaor. Eigenlijk begint dé nog in december 2006. Dor géh op unne aovend de telefoon en belt Frits Berben op of hij effe en koos komme. Het kwartje viel eigenlijk wal opslag en ik heb hem gezih deh tjie pas na ½ 10 koos komme want dan liggen hier de wichter op bed en volgens mij wille ge die dur liever nie bij hebbe. Mér die paar uurkes die we moose wachte ware net daag. En dan zit tjie dor en kumt dan mi de vraag of dé ge prins wilt wéére. Dur déh ge al jaore wirt genoemd en ik ut dur al wal es mi min vrouw uvver ha, wa doe ge as ge gevroagd wert vur prins, ha ik min antwoord vur Frits nogal eens vérrig, Natuurlijk doe ik déh.

En dan geh dé belleke en ut rollen. Het advies wa ge kriegt is loat ut mer op ouw afkomme. Nou deh heb ik gedoa en ik moet zegge ut is geweldig wat dur allemol vur ouw gedoa wirt, ge maagt uvveral bij zin en ge maagt niks doe as geniete. Die weeke vur ut prinsenbal zin wal spannend want natuurlijk moet ut wal geheim blieve, tusj wirt dur mih gen woord uvver gerept want die klein putjes hebbe natuurlijk groeëte órre. En dan goa ge unne kieër uvver de peul vur un sjon pekske utj te zuuke en dan komme ge dor unne mehlse tege. En ik moet nogmaals zegge déh ik ut geweldig sjon ving deh Karel Leenders dih nergens tege gezih hi. Karel nogmaals hartstikke bedankt.

En dan eindelijk is ut zowitj ut is 6 januari, dorbij moet ik wal zegge déh de toenmalige prins Fred eigenlijk wal wa roet in het eten gooide bei ons, we han een andere planning vur de wichter mér hij nudigde onze Elles (toen Vorstin van de Késjeut) utj vur zin afscheid en Christie en ik moochte mi komme. Wa fijn van Fred. Hoe moose we déh nou mi de wichter doe, want as onze Elles nog mee moos koose we tusj niks zegge want ja die vingt ut wal moeilijk um geheime te beware. We hebbe toen mer onze Bart op un gegeve moment ingelicht en hij zó die twie jongste ut wal vertelle. Ondertussen stoa ge dan bij den dokter en steh Fred dor nog van alles te vertelle en makt nog de opmerking misschien steh de neeje prins wal binne… En dan eindigt hij mi zin favoriete liedje wa bei ons de leeste weeke helemol grisj was gedreejt “prins van Ophaove “ van Henk Hover ik moet zegge déh is wal effe hennevel. En dan géh iederieen no Jaspers wor de neeje prins utjkumt. Onze Elles hebben we no ut afscheid van Prins Fred gauw no husj gebroocht en onder tussen hebbe we ur vast utjgenudigd vur ut afscheid van volgend joar, ze snapte dur hellemol niks mer van.

En dan is ut zowitj ge beent bij Jaspers en wirt de neeje prins onthult. Ik moet wal zegge ut is so sjon um no ouw eige onthulling te kieke, Dank zij Nie Wisj en Karel wirt ut un grandiose onthulling en kan ut scheep goan varen. En stao ge dor as neeje prins van Kieveloëet.

Prins Peter III, en dan géh ut pas echt los. Ut prinsebal wirt in elk geval un enorm succes en als de un vurbode is vur de rest van de vasteloavend dan kumt de hellemol goe. Ons husj wert harstikke sjon versierd dur buurtvereniging de Donk…

En ik moet zegge, ut is ok helemol goe gekomme wa hebbe we veul mee maage maake. De uurste twieë activiteiten waare butje ut kieveloeëteriek, het P&M liedjesfestival en mi un afvaardiging no de receptie bij de Kuus, deh ik deh nou wir net mee moet maake. Mer no dees twieë activiteiten kanne we in Méél blieve. We kriege dan de bonte oavenden en middig mi butje méhlse artieste en natuurlijk ok méhlse artiesten en ut is toch geweldig um te zie wa méél talent hi. Het zin superaovende. Ok ut Mombakkusbal is een groeët succes. Dan wird ut tidj vur de jeugdige méhlse talenten mi de keej knappe kweekmiddig, supermiddig wird de. Ut is geweldig um te zie hoe die allerkleinste al op die bühne stoan te zingen. Tevens wird hier de neeje prinses Eline en Vorst Yannick onthult same mi urre roa v. Elf van de kejsjeut. Dan komme dur wa activiteiten die dur verenigingen wirre georganiseerd en uvveral were ge as unne echte prins onthalt. Het effebal bij RKMSV, ut vastelaovesconcert v.d. harmonie en ut vastelaovesbal bij de Méhlse Dörskes.

Mer langzamerhand werke we nó het hógtepunt van de vasteloavend hin. De woensdig vur de vasteloavend goan we bij het bejaardenhusj op bezuuk ok dor is ut unne geweldige aovend same mi prins Dirk en prinses Ineke v.d. Ulewappers utj de Nerkant. Sjon um te zie wa die mense geniete. Op vrijdig magge we uurst nó de léggere school op bezuuk in de klas van onze Geert en Linda. Dornoa goan we nó de sociale werkplats, dor werre we dur politie escorte binnengelodst. Van de sociale werkplats goan we nó de allerkleinste nó de peuterspeulzaal ut debberke. Nó de middig goan we de leggere school wir us bezuuke, geniete bij de onderbouw van optrejes van de kleinste en dornoa nó de Binger wor de bovenbouw en de beurt is.

Mer op de zotterdich géh ut dan echt van start en nó de heilige mis en de sluttelóvverdracht, barst ut fest pas echt los. Zondich herrege die geweldige bonte stoet mi un record aantal deelnemers nie te geluuve wa dur dan dur ouw hingeh as ge boven op die boeet stot. ‘savonds de prisjutjreiking bij ut oranje hotel. Op de mondich stoan veul café bezuuke op ut programma. Uvveral werre ge mi open erm ontvange. Al die daag mag ik verschillende mense onderscheije. En dan oppe dinzich hi géh ut kieveloeëtetreffe, wa un talent lupt dur in Meel toch rond, super is ok onze vasteloavesvierder Pierre Verheijen, die duidelijk hiervan onder de indruk was.

Mer langzamerhand wirt ut dan aovend en goan we bij ut Kievelmenneke afslutje. Dornoa nó ut clubhusj de Zwaan wor de leste uurkes nog flink wird gefest. Iën ding wil ik wal nog effe kwitj, iedere oavend as we terugkwaame bij ons clubhusj zat dor ut cafe hartstikke vol, dor krieg ge as prins zo’n geweldig gevuul bei déh is mi gén pen te besjrie:ve. Mer dan zitte die daag dur toch echt op. Minne steek wird afgenome en ut vasteloavesseizoen zit erop, mer prins blief ik toch nog tot volgend joar.

In die monden die volgen tot de elfde van de elfde merke ge de ge toch nog vur allerlei activiteiten wird gevroagd en ok hier benne ge wir zeer veriërd déh ge van de partij macht zin. Ondertussen heb ik dans en zangles gehad. Un dieptepunt in die monden is toch wal déh ut Kievelmenneke woort weggehald, nie te geluuve de dur mense zin die zowa doen. Mer ok wird dur hard gewérrekt an un nostalgische wand in ons clubhusj. Langzamerhand wéére de aovende wir langer en zit de elfde van de elfde dur en te komme.

En dan is ut de elfde v.d. elfde, anders joare wird de opening van de vastenoavend altidj bei ut kievelmenneke gedoa mér ja de hebbe ze van de sommer weggehald en dus moet dur un andere invulling komme. We goan di joar nó utj geménjtjehusj de vlag hijsen. Onze Geert die un paar joar geleje as kievelmenneke in de optocht meedee, mag now wir entreje as kievelmenneke en mag de vlag die gehesen wird drage op een sjon kussen. Mer ok moos di menneke urst werre gepoetst. ’s Middes waare Henk Gommans en Jan Hoebergen noch in ’t zunneke gezit en bedankt vur al die joare die ze bij de kieveloeét zin geweest. Verder ha ge nog de jubilaressen Hans Hoebergen en Don Gielen di ok in ’t zunneke wooren gezét.

Dan kumt min leeste groëte activiteit de liedjesaovend. Ok hier wir hé veul deelnemers. Zelluf heb ik joare geleje ok altidj meegedoa en ut is unne geweldige aovend. Kritiek was er toen al en de is noch en zal ok altidj zo blieve. En ok déh is um op te pakke en um van te liëre. Wal ving ik persoonlik as ge meedoet de ge toch de muziek wa carnevalistisch moet loate en as ge een liedje covert doe de dan mi un vasteloavesliedje. Mer al mee al heb ik genote van dees activiteit.

Mér dan komme toch echt de lééste weken van min vasteloavesjoar as Prins Peter den dreide. En wéére ge de uurste januari ok opgehangen op die sjonnne nostalgische want bij de rest van de auw prinse. En ik moet zegge het is un geweldige iër um dor bei te mage hangen. Gruts um dor te hange, neve Fred, die toen zee, ik ben beneejd wie d’r neve mij kumt te hangen. Ok ik bin hier beneejd no. Nog un paar daag en dan weete we ut en ik wil bij dizze de neeje prins alvast veul succes wense loat ut mer op ów afkomme, alles kumt goe.

Rest mij verder nog um iederiën mer dan iederiën te bedanke ok namens Christie en de wichter die op wa vur manier bij hebben gedragen en min fantastisch vasteloavesjoar en of de now is de ge oppe kwéékmiddig mi hét gezongen of in de optocht mee hi geloëpe iederieën hartstikke bedankt.

Un speesjaal woord van dank én de veurzitter van de Kieveloeët vur ‘t vertraowe dé hij mij hi gegévve, ‘t comite van de Kieveloeët, Vorst Peter, Adjudant Henk, de Ro van Éllef, de dames van de Kieveloeët, Goe Gehusseld, B&W, de Heimatkapelle, de Kéjsjeut, Buurtvereniging de Donk, en Petra Hoebergen vur de super sjonne film van afgeloëpe joar zó de we al daag nog us terugkanne kieke nó dizze sjónne tidj.

 

Wa begint dé eindigt ok, altidj te vruug zorre ge zegge

’t Was sjon, ’t is vurbij, we din ’t geer we moete ons dur bij nérlegge

want daage als dees daag makt iederieën jong en hel tevree

mèr sjon zoals gellie waard, vur ons de sjonste tidj

I DID ‘T MY WAY (de Erpelmèèndjes)

 

Prins Peter III

 

NIE KIEVE, MÈR BLIEVE

Vastelaovesvierder 2024

Wil je iemand (persoon of groep) nomineren voor vastelaovesvierder?
Laat het ons weten!

Stuur ons je nominatie

Dè moet in de krant

Heb je een ludiek verhaal of annekdote voor in de vastelaoveskrant?
Laat het ons weten!

Stuur ons je verhaal

Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Unknown
Unknown
Accepteer
Weiger